Odbornici

Opštinski odbor Mojkovac:

Ivan Ašanin, predsjednik

Biljana Bogavac, potredsjednica

Boško Laketić, sekretar