Odbornici

Opštinski odbor Ulcinj:

Kancelarija adresa: Trg maslina, Ulcinj

Omer Bajraktari, predsjednik

Arijana Kurmemović, potpredsjednica

Ilir Harasani, sekretar