Odbornici

Opštinski odbor Budva:

Kancelarija adresa: zgrada Zavoda za izgradnju, Trg sunca broj 4, Budva

Božena Jelušić, potpredsjednica

Blažo Rađenović, potpredsjednik

Milijana Vukotić-Jelušić, potpredsjednica

Boban Zuber, potpredsjednik