Odbornici

Opštinski odbor Danilovgrad:

Kancelarija adresa: ulica Baja Sekulića, Danilovgrad

Aleksandar Aco Šaranović, predsjednik

Miladin Miko Simonović, potpredsjednik

Milisav Mićo Jovović, potpredsjednik

Nada Ćeranić, potpredsjednica