Obezbjeđivanje sredstava za Alimentacioni fond prvi korak za još jednu pobjedu naše programske politike

 

Oni podsjećaju da se za osnivanje Alimentacionog fonda URA bori još od osnivanja partije, tačnije od 2015. godine.

„Međutim, trebala je da se desi smjena vlasti pa da ovaj predlog uopšte dođe na dnevni red razmatranja kako izvršne tako i zakonodavne vlasti jer prethodna nije imala sluha za to, tačnije prioriteti su im bili građanima dobro znane stvari. Danas konačno možemo da kažemo da će se u godinama ispred nas i ovo pitanje riješiti i da će samohrani roditelji imati veću finansijsku sigurnost u podizanju svoje djece“, kazali su u saopštenju.

Oni podsjećaju da su građanima osnivanje Alimentacionog fonda obećali i pred parlamentarne izbore.

„Poražavajući je podatak da u Crnoj Gori samo jedna trećina roditelja plaća alimentaciju za svoju djecu koja su pripala drugom roditelju. Neprihvatljivo je situacija da država ne čini ništa kako bi pomogla samohranim roditeljima i riješila problem neplaćanja alimentacija. U tom pogledu osnivanje Alimentacionog fonda daće rješenja na ove probleme“, ukazuju iz URE.

Dodaju i da je na jučerašnjem zasijedanju Odbora za ekonomiju, finansije i budžet od strane nadležnog ministarstva garantovano nesmetano funkcionisanje porodičnih saradnika i u 2021. godini a čije pitanje je pokrenuo poslanik URE Miloš Konatar.

Oni ponavljaju da kao što su se borili za uvođenje dječjeg dodatka i besplatnih udžbenka, tako će se boriti i do konačnog formiranja Alimentacionog fonda.