Nezaposlenost nikad manja, impresivan rezultat rada aktuelne Vlade

 Impresivni rezultati koji stižu kao bilans pred kraj godine u pogledu zaposlenosti crnogorskih građana  sami za sebe govore o uspješnosti ekonomske politike Vlade Dritana Abazovića.

U trećem kvartalu 2022. godine po statistici Monstata stopa nezaposlenosti crnogorskih građana je najmanja otkada se vrši evidencija i iznosi 13%.

Ono što je takođe važno napomenuti jeste da je u dosadašnjem toku ove Vlade kreirano novih 10.000 radnih mjesta, pa je sa 53.409 nezaposlenih (kada je Vlada formirana) danas broj smanjen na 44.923, odnosno sa 217.520 zaposlenih, danas broj uvećan na 226.341.

Uz očuvanje standrada u maksimalno mogućoj mjeri, u kontekstu globalne krize i galopirajuće inflacije, prosječna zarada bilježi konsatantan rast. Sve ovo ne bi bilo moguće bez brižljivog odnosa prema javnim finansijama i poštenog odnosa prema državnom novcu.

URA je pokazala da kada na najvišim državnim funkcijama ima svoje kadrove oni bilježe samo impresivne rezultate koje u krajnjem znače bolji život svih građana.