Mojkovačka URA: Rudnik koji se trenutno nudi kao opcija za nas je neprihvatljiv; građani Mojkovca da odluče na referendumu

Građanski pokret URA je jedna od rijetkih partija u Mojkovcu koja je od samog početka  imala principijelan stav vezan za ponovno otvaranje rudnika u Mojkovcu, dok su DPS, SNP i dio ljudi koji predstavljaju grupu građana “Zdravi Mojkovac”, a bili su na listi Ne damo Mojkovac, na poslednjim lokalnim izborima održanim decembra 2021. godine bili najistaknutiji zagovornici otvaranja rudnika, Mojkovačka URA je izašla davno sa jasno izraženim stavom da rudnik jedino može biti opcija pod uslovom poštovanja najsavremenijih ekoloških propisa Evropske unije. To nije bio samo stav našeg opštinskog odbora(OO), to su bili stavovi i premijera prethodne Vlade Dritana Abazovića i ministarke Ane Novaković Đurović. Njih dvoje su u više navrata isticali da se rudnik u Mojkovcu neće otvarati na uštrb zdravlja građana Mojkovca, i ako ne bude u skladu sa zakonima i ekološkim standardima, zbog čega 43. Vlada i nije potpisala nikakav ugovor sa koncesionarom, a drago nam je i što je i novi ministar energetike i rudarstva Saša Mujović na identičnom stanovištu.

 Predloženi Nacrt DPP za prostor koncesionog područja za eksploataciju mineralnih sirovina – Brskovo, kao i Strateška procjena uticaja na životnu sredinu za nas su daleko od prihvatljivih, zbog čega je u ime našeg OO potpredsjednik Opštine Mojkovac Ivan Ašanin uložio brojne primjedbe na pomenuta dokumenta. Prema tome, jasno je da ovo što  se sada nudi kao rješenje vezano za ponovno otvaranje rudnika za nas je apsolutno neprihvatljivo.

 Takođe, u slučaju da se nekada dođe do rješenja za otvaranje rudnika koje će biti u skladu sa najsavremenijim ekološkim propisima Evropske unije i koje neće ugroziti strateški važan projekat za razvoj Mojkovca, skijalište “Žarski”, predložećemo da se o tome izjasne građani Mojkovca na referendumu. Smatramo da bi to jedino bilo pošteno prema njima, jer partije koje su danas izričito protiv rudnika, u prethodnom periodu kao ključne programske ciljeve su imale upravo otvaranje rudnika, te bi bilo krajnje neodgovorno i neozbiljno prema građanima da takvu odluku o rudniku donosimo u ovakvom sazivu lokalnog parlamenta.