Miloš Konatar

Rođen u Podgorici 07. juna 1983. godine.

Pohađao OŠ “Milorad Musa Burzan” i Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru Ekonomija javnog sektora.

Tokom studija je bio jedan od osnivača i predsjednik NVO “Studentski forum”. Neformalno obrazovanje iz oblasti političkih nauka, međunarodnih odnosa i evropskih integracija sticao je na studijskim programima u EU i SAD-u.

Bio je odbornik u Skupštini Glavnog grada Podgorice i poslanik u Skupštini Crne Gore.

Jedan je od osnivača Građanskog pokreta URA, a na funkciju podpredsjednika izabran je na II kongresu 07. marta 2017. godine.

Profesionalno se usavršavao iz oblasti javnih finansija, poreskog sistema i finansijskog izvještavanja.

Govori engleski jezik.