Marović za Vijesti: Uz jasan proevropski i prozapadni kurs, nova Vlada će u potpunosti i pravovremeno harmonizovati i usklađivati svoje politike sa EU

Vlada u odlasku nije mogla da ostvari rezultate u procesu evropske integracije iz više razloga, a neki od njih su nepostojanje iste agende i prioriteta između partija koje su činile parlamentarnu većinu, blokiranje određenih imenovanja i procesa od strane pojedinih od njih, odsustvo pravovremenih reakcija u izmjeni pregovaračke strukture i okvira za pregovore sa EU. Sve ovo je uticalo na čak i lošije ocjene u godišnjem izvještaju Evropske komisije u odnosu na prethodne godine, a poznato je da su one ranije bile osrednje, uprkos tome što gotovo deceniju pregovaramo, u najvećoj mjeri zbog toga što je DPS mogao da obezbijedi samo ispunjavanje tehničkih uslova u procesu, a ne i političkih, pa je odgovornost za brojna kršenja zakona, korupciju i zloupotrebe izostajala, a institucije bile zarobljene partijskim interesima. 


Evropska Vlada koju predlaže URA će činiti partije koje su se unaprijed dogovorile oko okvira saradnje, principa i ključnih prioriteta. Ove partije su u odnosu na obaveze iz procesa pregovora, postojeće stanje u državi, a uzimajući u obzir i vremensko ograničenje, odnosno potencijalno trajanje njenog mandata, definisale šta je to moguće uraditi u ovom periodu, a da se na suštinski način reflektuje na proces i pošalje jasan signal našim partnerima u Briselu da su napravljeni ključni zaokreti u reformama. Druga bitna razlika je što bi Evropska Vlada u parlamentu trebalo da ima veću podršku, pa će, samim tim, biti lakše razgovarati i tražiti rješenja za ključna imenovanja u pravosuđu, jer je depolitizacija ove grane vlasti uslov svih uslova za odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala a koja je u središtu napora za jačanje vladavine prava i ispunjavanje mjerila koja se odnose na nju. 


Evropska Vlada će u svojoj strukturi najvjerovatnije imati i Ministarstvo evropskih poslova čime će se stvoriti osnov za direktnu političku odgovornost u odnosu na učinjeno u procesu, a boljom koordinacijom i komunikacijom sa pregovaračkom strukturom će biti obezbijeđena pravovremena reakcija i unutra, u odnosu na sve relevantne aktere u društvu, i spolja, prema Briselu. 


Najzad, uz jasan proevropski i prozapadni kurs, nova Vlada će u potpunosti i pravovremeno harmonizovati i usklađivati svoje politike sa EU, što je za postojeću bio izazov, a o tome govori i to što smo tek iz trećeg pokušaja uspjeli da uvedemo sankcije Rusiji, a zbog njene agresije na Ukrajinu.

Jovana Marović, potpredsjednica URA