Marović: Nova vlada potrebna da odlučno pokrene evropske integracije, njen sastav ne bi činile kompromitovane i ličnosti koje izazivaju negativnu emociju kod građana

Kad kažemo da je manjinska Vlada rješenje za odlučno pokretanje procesa evropske integracije sa mrtve tačke i ubrzanje puta ka EU u koju želi 80% građanki i građana Crne Gore mislimo na sljedeće:

Crna Gora pregovora devet i po godina za članstvo u EU i ovaj proces je već izvjesno vrijeme u zastoju, a protekla godina nije donijela prijeko potreban zamah kako bismo se izašli iz te apatije.

Osim rezultata u sektoru bezbjednosti, kojim koordinira potpredsjednik Vlade Abazović, u izvještaju Evropske komisije nema pozitivnih ocjena o napretku u reformama, pa smo došli u situaciju da ni politička volja za odlučnu borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala nije dovoljna ukoliko ne postoji ista agenda i isti prioriteti kod stranaka koje čine parlamentarnu većinu, što sada nije slučaj.

Proces pregovora je odavno prevazišao fazu usvajanja propisa i planova, a u protekloj godini nismo vidjeli ništa novo i drugačije u odnosu na tehnokratski pristup koji je i do sada bio dominantan. Konkretni benefiti za građanke i građane, poput ukidanja rominga i drugih prava koja uživaju u EU, je ono za šta ćemo se zalagati i za šta imamo konkretne predloge i modele.

Nova vlada nam je potrebna kako bi odlučno pokrenula evropske integracije a njen personalni sastav ne bi činile kompromitovane ličnosti i ličnosti koje izazivaju negativnu emociju kod građana.

Jovana Marović,

potpredsjednica