Lompar Zekoviću: Naknadna pamet nakon višedecenijske pljačke Crne Gore licemjerna

,,Licemjerno je od člana Glavnog odbora SDP-a Bojana Zekovića što baš sada novoj vlasti upućuje takve predloge, znajući u kakvom se stanju nalaze javne finansije i da je ispunjenje takvih zahtjeva u ovom trenutku dugoročno neodrživo, čemu su umnogome doprinijeli funkcioneri SDP-a. Godine 2001. je ukinut dječji dodatak za svu djecu i bilo je potrebno 20 godina da se, predlogom novih zakonskih rješenja, krene u ispravljanje te nepravde. Moramo priznati da su dvije decenije i više nego dovoljno vremena da bilo koji politički subjekt, a naročito SDP, koji je tako dugo bio dio vlasti i samim tim imao više političkih mehanizama, pokrene barem neku inicijativu, osim deklarativnu, po ovom pitanju. Cilj političkog djelovanja, što iz SDP-a očigledno ne znaju, mora biti odgovoran pristup sa pogledom ka održivosti i perspektivi. Mi se nećemo baviti populizmom, u kom SDP-a briljira i po kom je sve više prepoznatljiv”, navela je Lompar. 

Svaka konstruktivna kritika, napominje, je i više nego dobrodošla. ,,No, moramo napraviti razliku između takvih predloga i sugestija i onih koji za cilj imaju ostvarivanje minorne političke koristi”, zaključila je Lompar.