Krivokapić: Naša pobjeda na izborima znači izgradnju Dnevne bolnice u Budvi

,,Da našoj opštini trebaju promjene 23. oktobra dovoljno govori podatak da na današnji dan Budva nema popisanu imovinu, iako je to zakonska obaveza. Naš zadatak nakon formiranja nove izvršne vlasti u Budvi je formiranje posebne komisije koja će izvršiti popis opštinske imovine i preduzimanje neophodnih pravnih koraka u cilju definisanja i stavljanja pod zakup određenog broja poslovnih i stambenih prostora u cilju formiranja Fonda za socijalno stanovanje. Na ovaj način stvaraju se uslovi da se omogući rješavanje stambenog pitanja brojnih socijalnih kategorija, od mladih bračnih parova, samohranih roditelja, penzionera, korisnika materijalnog obezbjeđenja porodice”, saopštio je danas kandidat za odbornika sa liste Može Budva, može Crna Gora Igor Krivokapić.

Kako je istakao, drugi cilj je suzbijanje sive zone u sferi neregistrovanog privatnog vlasništva nad objektima i stanovima. ,,Na današnji dan vjerujemo da postoji više desetina zgrada i objekata koje ne podliježu godišnjem porezu odnosno koje se ne nalaze u opštinskoj evidenciji. Efikasnim upoređivanjem evidencija katastra nepokretnosti i Uprave lokalnih javnih prihoda i detektovanjem svih vlasnika nepokretnosti na teritoriji opštine eliminisaće se nepodnošenje poreskih prijava i stvoriti dodatni prihodi za izgradnju Dnevne bolnice u Budvi. Da bismo ostvarili ove ciljeve potrebna je podrška. Može Budva, može Crna Gora! Zaokružite broj 7”, zaključio je Krivokapić.