Kotorska URA Skupštini grada predala amandmane: Iz budžeta obezbijediti novac za udžbenike za sve osnovce

“Po našem prijedlogu je i 2017. po prvi put u Kotoru iz budžeta grada uvrštena stavka za besplatne udžbenike za prvi razred. Te godine je takođe uvrštena i Odluka o subvencijama za poljoprivredu. takođe, bili smo inicijatori i tvorci Odluka o izdvajanju 4% budžeta za sport, 4% za kulturu, 1% za NVO (koju će ova većina mijenjati i značajno oboriti sa 1 na 0,5% a što se vidi iz predloga budžeta)”, navode iz kotorske URE.
 
Podsjećaju da su istu inicijativu predali u skupštinsku proceduru Skupštine Glavnog grada njihove kolege iz Podgorice.
 
“Podaci kotorske URE govore da u opštini Kotor osnovnu školu pohadja ukupno 2.173 djece. Potrebna sredstva da bi se obezbjedili besplatni udžbenici za sve đake u opštini Kotor od 1. do 9. razreda a na osnovu  podataka o broju djaka iz ove školske godine (2.173 djaka) iznose 136.701, dok smo mi amandmanom predvidjeli 140.000 eura zbog eventualnog povećanja broja djaka za školsku 2020/2021 godinu”, navode oni.
 
Oni kažu da bi se iznos za kupovinu udžbenika našao iz cifre opredijeljene za zarade zaposlenih u lokalnoj administraciji.
 
“Bruto zarade zaposlenih u opštini date predlogom Budžeta za 2020. godinu nisu obrazložene na način da se iznesu činjenice na osnovu kojeg broja ukupno planiranog broja zaposlenih u organima lokalne uprave je planirana suma od 3.496.015 eura izdataka za bruto plate. Iz tog razloga se čini da je suma data „paušalno“,a ne na osnovu stvarnih podataka. Pored navedenog, znamo  da su bruto plate zaposlenih u 2018 godini iznosile 3.216.000 eura,a da će u 2019 godini iznositi 3.374.000 eura, pa je potpuno nelogično povećanje (ocjenjujemo da je pored i onako prevelikog broja zaposlenih u lokalnoj upravi neopravdano planirati povećanje broja zaposlenih)”, navodi se u amandmanu kotorske URE.
 
Ukazuju i da u URI ne žele da se bave temama i inicijativama koje dijele građane Crne Gore i stvaraju podjele u društvu, kao što to, kako kažu rade mnoge partije u Crnoj Gori.
 
“Za razliku od tema svađalica i tema koje ne predstavljaju egzistenciju mi želimo da u javni diskurs unesemo teme koje znače život za sve građane. Prije ovakvih nastojanja predložili smo i uvođenje dječjeg dodatka za svu djecu do 15. godine ali i osnivanje Alimentacionog fonda. Ovom inicijativom željeli bi i da ispoštujemo ustavno načelo po kojem je osnovnoškolsko obrazovanje u Crnoj Gori besplatno. To u praksi sada nije”, ukazuju u kotorskoj URI.
 
 “Obaveza svake gradske uprave  je da brine o budućim generacijama i da ulažemo u znanje. GP URA Kotor smatra da budžet treba da bude u funkciji razvoja grada, društva  i zadovoljenju potrebe naših sugrađana, a ne u funkciji partija na vlasti, opštinskih funkcionera i glomaznog opštinskog aparata. U saradnji sa resornim Ministarstvom prosvjete treba izraditi modele da besplatni udžbenici budu trajno rješenje na nivou čitave države. Ukoliko većina odbornika u Kotoru odbije ovu inicijativu onda je jasno da im egzistencijalne teme građana nijesu prioritetne. Novca za realizaciju ove inicijative ima u gradskom budžetu tako da to nije i ne može biti prihvatljiv izgovor”, zaključuju u kotorskoj URI.