Konatar Vladi: Usvojite mjere iz ekonomskog programa URE -smanjite poreze i oslobodite privredi sredstva za investicije

Crna Gora mora voditi aktivnu fiskalnu politiku i prije svega je neophodno postizanje društvenog konsenzusa da svi plaćaju porez, dakle URA se zalaže za nultu stopu tolerancije kada je u pitanju plaćanje poreza. Ako zakon važi jednako za sve, ako svi plaćamo porez, a tako mora biti, onda možemo da spustimo poreske stope. Crna Gora sa porezima mora biti atraktivna i konkurentna i omogućiti privredni zamah i inicijativu.

URA je i u svom ekonomskom programu “Posao za sve” kao podršku malom i srednjem biznisu u Crnoj Gori predložila postepeno smanjenje poreza i doprinosa na zarade sa sadašnjih 67% na ispod 50% do 2030. godine, naravno uz beskompromisno rješavanje problema sive ekonomije. Na ovaj način bi se smanjilo poresko opterećenje privrede i omogućio novi investicioni ciklus domaćim preduzetniima.

Vrlo je važno da omogućimo investicije u privatnom sektoru i ubijeđen sam da tu leži naša velika šansa. Neophodna je aktivnija uloga banaka u finasiranju privrede, ali imamo mogućnosti da i preko našeg državnog IRF-a dodatno pokrenemo privredu i zato IRF treba da ima godišnji budžet minimum 500 miliona eura u odnosu na sadašnjih 140 miliona.

Nama su potrebne strane direktne investicije, ali su nam joše više potrebne i domaće investicije privatnog sektora i država mora stvoriti uslove za tako nešto i osloboditi potencijale naše privrede, ali to se sigurno neće desiti bez neophodnih reformi niti dosadašnjom politikom povećanja poreza.

Praksa je pokazala da smanjenje poreskog opterećenja, uz efikasnu i neselektivnu naplatu poreza, dovodi do povećanja osnovice za oporezivanje i uvećanja prihoda državnom budžetu što je put ka stabilizaciji javnih finansija i smanjenju javnog duga.