Konatar: URA će predložiti izmjene Zakona o PIO kojim će se vratiti starosna granica za odlazak u penziju i ispraviti nepravda

“Poslanici Građanskog pokret URA su spremni da u Skupštini Crne Gore predlože izmjene Zakona o PIO kojim bi se ispravila nepravda prema radnicima i penzionerima, i vratila starosna granica za odlazak u penziju”, najavio je danas poslanik URE Miloš Konatar.

On je podsjetio da je Ustavni sud ukinuo odredbu člana 17 stav 1 Zakona o PIO kojom je bilo omogućeno ženama da sa 64, a muškarcima sa 66 godina života ostvare pravo na penziju.

Konatar je saopštio i da su poslanici Građanskog pokreta URA otvoreni za razgovore sa udruženjima poslodavaca, penzionera i sa sindikatima u cilju donošenja što boljeg zakonskog rješenja.

“Skupštini ćemo predložiti izmjene Zakona, poštujući odluku Ustavnog suda, kojom ćemo vratiti starosnu granicu i ispraviti nepravdu”, zaključio je Konatar.