Konatar predlaže povećanje zarada do 45% za poreske i inspektore u borbi protiv sive ekonomije

Poslanik Građanskog pokreta URA Miloš Konatar predložio je danas amamdman na izmjene Zakona o zaposlenima u javnom sektoru kojima se predviđa mogućnost dodatka na osnovnu zaradu do 45% za poreske i inspektore koji se bore protiv sive ekonomije.

Konatar navodi da su zarade koje ostvaruju poreski inspektori i oni koji se bave suzbijanjem sive ekonomije, preniski u odnosu na značaj koji njihov rad ima u pogledu suzbijanja nelegalnog poslovanja i ostvarivanja većih prihoda države od naplate poreza i doprinosa.

Poboljšanje materijalnog statusa inspektora od presudnog je značaja za njihovu motivaciju da savjesno i odgovorno obavljaju inspekcijski nadzor i da se izbjegne rizik podložnosti korupciji, ističe Konatar i dodaje da samo profesionalnim pristupom u radu inspektori mogu dati nemjerljiv doprinos na uvođenje nesavjesnih privrednika u legalne tokove, čime će znatno uticati na povećanje budžetskh prihoda. Zbog toga ne treba štedjeti na uvećanju zarada inspektora koji se bave kontrolom naplate poreza i doprinosa.

Konatar zaključuje da je ova Vlada posvećena borbi protiv korupcije i sive ekonomije, a jedan od prvih koraka svakako jeste jačanje nadležnih institucija, obezbjeđivanje adekvatnih uslova za rad i uvećanje zarada poreskih inspektora i onih koji se bave suzbijanjem sive ekonomije.