Koalicija “Može Podgorica – Ovo je naš grad” uvešće nove servise za lica sa teškoćama u razvoju

Koalicija “Može Podgorica-Ovo je naš grad” uvešće nove servise za djecu sa teškoćama u razvoju. 

Kako su kazali, Dnevni centar za 40 lica u gradu sa 250 000 stanovnika je mali da pruži sve servise kojima bi se zadovoljile potrebe jedne od najugroženijih kategorija društva, odnosno lica sa teškoćama u razvoju.

,,Zato smo u svom programu i predvidjeli osnivanje novog prostornog i kadrovski opremljenijeg dnevnog centra koji bi i pored osnovnih usluga koji pruža postojeći bio proširen i za dodatne usluge produženog boravka i ,,roditeljskog predaha”. Takođe, imamo u vidu i lica koja su navršila preko 27 godina života i uvešćemo nove servise kako bi  svim osobama sa teškoćama u razvoju kao i njihovim porodicama olakšali tešku situaciju u kojoj se nalaze. Podgorica nijesu samo bulevari i parkovi. Podgorica su ljudi i o njima moramo voditi računa”, naveli su oni u saopštenju.