Jelušić i Konatar predložili dodatno povećanje stipendija i kredita za studente


Poslanici Kluba „Crno bijelo”, Miloš Konatar i Božena Jelušić predali su u skupštinsku proceduru amandmane na Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju kojim se visina iznosa studenstkih kredita određuje u iznosu koji ne može biti niži od 25% minimalne zarade u Crnoj Gori, odnosno 112, 50 eura a visina stipendije za najbolje studente određuje u iznosu koji ne može biti niži od 50% minimalne zarade u Crnoj Gori, odnosno 225,00 eura. Cilj je podsticanje najboljih studenata da nastave školovanje sa visokom postignućima i ulaganje u budućnost ove države.

Takođe, amandmanom na Predlog zakona o izmjeni Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem predloženo je povećanje iznosa naknade za stručno ososobljavanje sa oko 260,00 eura na 350,00 eura u cilju da se omogući postepeno povećanje naknade za lica sa stečenim visokim obrazovanjem kako bi se ostvario adekvatan balans izmedu fiskalnog uticaja, odnosno održivosti javnih finansija i ciljeva koji predmetni zakon želi postići, a da u sledećoj fazi iznos naknade bude jednak minimalnoj zaradi, odnosno 450 eura.