Hercegnovska URA na tenedeciozne natpise: U Institutu Igalo nemamo svoje predstavnike niti bilo koju rukovodeću poziciju

Shodno najnovijim dešavanjima u Institutu Igalo i pojedinim tendencioznim natpisima na račun GP URA, koristimo priliku da se obratimo građanima Herceg Novog.

Polazeći od lako provjerljivih činjenica da, GP URA nema predstavnika u Bordu direktora Instituta Dr Simo Milošević, kao i niti jednu poziciju na rukovodećim mjestima, te da je gospodin Žarko Rakčević vlasnik dijela kapitala Instituta i po tom osnovu ima dva člana u Bordu direktora, preko kojih zastupa isključivo svoje interese, molimo pojedine političke subjekte da širenjem neistina ne troše energiju na dobijanje jeftinih populističkih poena.

Takođe izjavljujemo da je za GP URA rješavanje nagomilanih problema u Institutu visoko na listi prioriteta i uvijek ćemo biti za iznalaženje zajedničkih rješenja koji će doprinijeti budućem razvoju našeg grada.

Predsjednik OO URA Herceg Novi

Gdin Nikola Radman