Forum žena Nikšić: Žene sa invaliditetom dvostruko marginalizovane

U organizaciji Foruma žena GP URA Nikšić u četvrtak, 4. februara sa početkom u 16 časova  održana je tribina na temu Žene sa invaliditetom u preduzetništvu – problemi i izazovi sa kojima se sretaju, u cilju podrške, edukacije i isticanja važnosti teme koja žene sa invaliditetom stavlja u prvi plan u okviru borbe za jačanje položaja žena u društvu.

Na tribini su govorile Svetlana Radović, diplomirani psiholog, magistrand Odsjeka za inkluzivno obrazovanje i studentkinja Odsjeka za ruski jezik i književnost Mirjana Spasojević, ujedno i NVO aktivistkinja. Na tribini je istaknut suštinski značaj poštovanja prava osoba sa invaliditetom kao jedan od preduslova poboljšanja njihovog položaja u društvu, kao i činjenica da se radi o posebno osjetljivoj grupi koja se svakodnevno suočava sa mnogobrojnim problemima, a koji se ogledaju u fizičkim i socijalnim preprekama. Predrasude i stereotipi prema osobama sa invaliditetom, kako su učesnice tribine naglasile, dovode do diskriminacije kojom su naročito pogođene žene sa invaliditetom jer su dvostruko marginalizovane zbog rodnog identiteta, pa je jačanje svijesti o njihovom položaju u društvu važan korak u dostizanju cilja koji se tiče boljeg položaja žena i njihove prisutnosti u sferi preduzetništva.

Edukativno izlaganje učesnica tribine nadahnulo je posjetioce pa su se mogli čuti brojni komentari kojima su prisutni podržali izlaganje S. Radović i M. Spasojević, njihovo dugogodišnje zalaganje u oblasti prava osoba sa invaliditetom, kao i aktivnost Foruma žena koji je pružio podršku ženama sa invaliditetom.

Forum žena GP URA Nikšić u skladu sa svojim djelovanjem koje podrazumijeva bolji položaj žena u društvu smatra da žene sa invaliditetom, uprkos svim preprekama, moraju zauzimati istaknuta mjesta kako u oblasti preduzetništva, tako i u drugim sferama društva gdje bi dale svoj doprinos i ravnopravno učestvovale u raspodjeli poslova i odlučivanja.