Forum mladih URA uručio donaciju Narodnoj kuhinji u Danilovgradu

Forum mladih Građanskog pokreta URA uručio je juče simboličnu donaciju u vidu prehrambenih proizvoda Narodnoj kuhinji u Danilovgradu koja u tom gradu posluje pod okriljem lokalne organizacije Crvenog krsta.

U razgovoru sa sekretarom Rankom Saveljićem predstavnici Foruma mladih istakli su važnost društvene odgovornosti svih subjekata kako na lokalnom tako i na državnom nivou.

Saveljić je istakao da broj korisnika Narodne kuhinje raste iz godinu u godinu i da sa izuzetnim naporima rukovodstvo i osoblje organizacije Crvenog krsta u Danilovgradu uspijeva da odgovori u humanoj misiji koju vode za građane. Kazao je i da su im u toj misiji partneri društveno odgovorna preduzeća, građani, pojedinci, Opština… 

Ukazano je i da bi u cilju bolje organizacije jako korisna bila i bolja komunikacija ili umrežavanje svih subjekata, organizacija i istitucija koje se bave sličnom misijom kako bi se razmijenila iskustva, unaprijedili servisi…

Iz Foruma mladih Građanskog pokreta URA poručuju da će i u narednom periodu pokretati ovakve inicijative, podsticati društvenu odgovornost te istrajavati na politikama koje će značiti bolji standard građana kako bi potreba za ovakvim vidom servisa za građane bila sve manja.