Đurović: Investicije traže stabilnost, nova vlada da stvori povoljan ambijent za njih

Nova vlada kao jedan od prioriteta mora imati stvaranje povoljnog ambijenta za investicije. Protekli period je obilježila politička nestabilnost koja nije davala sigurnost domaćim i stranim investitorima.

Razvoj Crne Gore treba da se bazira na investicijama počevši od ulaganja u turizam, poljoprivredu, obnovljive izvore energije pa sve do obnavljanja proizvodnih kapaciteta. Politička stabilnost i pravna sigurnost preduslovi su da bi investicije bile intezivnije.

Pozivi visokokih funkcionera EU za brzim formiranjem stabilne većine koja će podržavati novu vladu  govore o tome koliko EU ozbiljno shvata opasnost po našu ekonomiju ukoliko izostanu investicije. Kapital ne može da čeka u mjestu čekajući da mi riješimo naše probleme. On će se preseliti na neke druge destinacije koje će mu omogućuti sigurnost ulaganja.

Svjedoci smo i da naši susjedi ne sjede skrštenih ruku već rade sve kako bi privukli investitore. Lider u privlačenju investicija u ovom trenutku je Srbija a za njom ne zaostaju ni Hrvatska i Albanija koji se takmiče u atraktivnosti njihovih zemalja za ulaganje.

Inicijativa „Otvoreni Balkan“ daje šansu većeg tržišta i bržeg protoka roba o čemu bi takođe nova vlada trebala da razmisli i odluči o tome da li je korisno da Crna Gora bude dio jednog takvog projekta.

Crna Gora ima mnogo toga atraktivnog da ponudi domaćim i stranim investitorima i na nama je da odlučimo hoćemo li stvoriti ambijent koji privlači ili ambijent koji tjera investitore. 

Goran Đurović, potpredsjednik URA