Danilovgradska URA odgovorila Ikoviću: Izjave odbornika Preokreta maliciozne i politikanske

,,Radi tačnog i preciznog informisanja javnosti obavezni smo da se osvrnemo na navode odbornika Preokreta Vuka Ikovića iznešene u saopštenju pod naslovom “Odbrana Trga je čuvanje ugleda grada”. Poštovani gospodine Ikoviću, to što ste vi pokrenuli Inicijativu da Skupština Opštine formira Komisiju čijim radom biste Vi rukovodili i koja bi radila po Vašoj zamisli je Vaše legitimno pravo, ali to što Vaša inicijativa nije dobila podršku Vam ne daje za pravo da predstavnike parlamentarne većine proglašavate za saučesnike u krivičnom djelu. Vi odlično znate da sadašnja parlamentarna većina nije odgovorna za prodaju Trga Golootočkih žrtava, niti za bilo kakve malverzacije u vezi sa njim, već je to nedjelo bivše vlasti. Pošto smo mi dio nove parlamentarne većine, ovu vašu izjavu doživljavamo kao krajnje malicioznu, manipulatorsku i politikansku. Nije SO Danilovgrad dužna da funkcioniše po Vašoj zamisli, vidite i sami da Vaše ideje nijesu nikome prihvatljive, a nedopustivo je da Vi zbog toga posežete za uvredama i neistinama”, reagovali su iz danilovgradskog odbora Građanskog pokreta URA na izjave odbornika Preokreta Vuka Ikovića.

Oni su pozvali Ikovića da objasni građanima i građankama Danilovgrada zašto je odbio da bude član Komisije koju bi formirao predsjednik Opštine. ,,Pozivamo Vas i da objasnite Vašu ulogu u određivanju lokacije Novog gradskog groblja u Veljem Polju i Sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Landži. S obzirom na to da ste u više navrata javno, sa skupštinske govornice, tvrdili da nije tačno da Park prirode “Rijeka Zeta” zabranjuje klasičnu poljoprivrednu proizvodnju prenosimo građanima izvod iz Pravilnika pa neka sami procijene da li govorite istinu i zašto se njome ne služite u svojim javnim nastupima. U Odluci o proglašenju Parka prirode “Rijeka Zeta” u okviru druge zone zaštite piše da je ‘dozvoljena poljoprivredna proizvodnja koja ne umanjuje već unapređuje stanje vode, zemljišta i biodiverziteta, nije dozvoljeno ugrožavanje  biodiverziteta, unošenje zagađujućih  materija i alohtonih vrsta, upotreba preparata koji remete vitalnost ekosistema. Dakle, shodno navedenom moguća je isključivo održiva i /ili organska poljoprivredna proizvodnja’”, navode iz danilovgradske URE.

Napominju da građani i građanke Danilovgrada treba da znaju da je hiljade domaćinstava dobilo izmjenu namjene svog imanja, a da o tome do današnjeg dana nijesu obaviješteni, a u Odluci o osnivanju Parka prirode “Rijeka Zeta” se navodi da je ‘pregledač akta o proglašenju zaštićenog područja dužan da u pisanoj formi obavijesti vlasnike nepoktetnosti o namjeri stavljanja pod zaštitu područja i omogući uvid u studiju zaštite’. Gospodine Ikoviću, upravo ste Vi jedan od onih koji su ovo uradili ovako uz Vaše javno obrazloženje sa skupštinske govornice da ista parcela ima po deset vlasnika, pa zato nijeste ni jednog od njih obavijestili. Da nije tužno, bilo bi smiješno. Ipak, mi Vas ne vrijeđamo, niti omalovažavamo, već Vas kao nosioca javne funkcije pozivamo da sa nama polemišete civilizovano, služeći se isključivo argumentima i činjenicama”, zaključuju.