Dani nauke i inovacija: Jačanje inovativne zajednice je ulaganje u budućnost privrede Bara

,,Jedan od ključnih stubova na kojima treba da se bazira oporavak sektora malih i srednjih preduzeća u Crnoj Gori je razvoj inovativnosti kroz uključivanje mladih u proces kreiranja inovacija. To je osnovni zaključak sa festivala ‘Dani nauke i inovacija’ koji se održava od 29. do 2. septembra u organizaciji Ministarstva nauke i tehnološkog razvoja”, saopštio je kandidat za odbornika liste “Može Bar, može Crna Gora” Darko Pekić.

Kako je istakao, Crna Gora je uvidjela značaj inovacija za ekonomski razvoj zemlje, a najvažniji korak preduzela je osnivanjem Fonda za inovacije Crne Gore 2021. godine, kao institucije koja će koordinirati, sprovoditi i finansirati mjere državne pomoći, ali se i zapitao gdje je u svemu tome mjesto Bara. ,,Crnogorska naučnoistraživačka zajednica pristupila je u decembru prošle godine jednom od najznačajnijih programa iz ove oblasti. Riječ o okvirnom EU programu za istraživanje i inovacije (2021-2027) “Horizont Evropa”, projektu vrijednom 95 milijardi eura. Gdje je tu Bar, kao jedna od najperspektivnijih opština u Crnoj Gori? Još daleko… Uprkos značajnim izdvajanjima iz opštinskog budžeta za podršku razvoju preduzetništva, rezultati su minimalni. Opština Bar preferira koncept da manjim iznosima treba nagraditi što veći broj projekata, umjesto da fokus bude na kvalitetu projekata za koje treba izdvojiti veća finansijska sredstva. Takvim postupanjem bi se najboljim inovatorima omogućila neophodna finansijska sredstva”, naveo je Pekić.

Kandidat za odbornika sa liste Može Bar, može Crna Gora kazao je još da je, pored svega navedenog, potrebno i ostvariti saradnju sa zajednicama novih stanovnika Bara koji su došli iz Ukrajine, Turske i Rusije. ,,Na taj način bi se iskoristio i njihov inovativni kapacitet što bi dobrinjelo boljoj apsorpciji sredstava iz EU fondova. Bar mora biti prepoznat kao opština koja evropska sredstva koristi za razvojne projekte.  Dosadašnja praksa lokalne samouprave pokazala je da se sredstva u najvećoj mjeri koriste za projekte koji ne donose suštinske promjene. Da bi se to spriječilo potrebno je da se postojeći kadar motiviše, edukuje i osvježi obučenim ljudima, što će kao krajnji cilj imati značajno prepoznavanje inovativnog potencijala. Zato su Baru neophodne promjene i novi ljudi, što je jedini način da kreativna zajednica u potpunosti iskoristi svoj inovativni kapacitet. Može Bar”, zaključio je Pekić.