Crno na bijelo: Uputili smo amandman na budžet, vratićemo usluge porodičnog saradnika i dnevnih centara za djecu sa smetnjama u razvoju

Od 2016. godine, podsjećaju iz tog poslaničkog kluba, uz podršku nekadašnjeg Ministarstva rada i socijalnog staranja, UNICEF-a i UNDP-a, u partnerstvu sa NVO Porodični Centar, kao dio procesa deistitucionalizacije i reforme, u okviru sistema socijalne i dječije zaštite razvija se usluga porodični saradnik.

Kako su naveli, korisnici usluge su porodice koje su na evidenciji Centra za socijalni rad koji ih i upućuje na tu uslugu, a cilj je da spriječi izmještanje djeteta iz porodice, unaprijedi funkcionisanje biološke porodice, da prevenira zanemarivanja i zlostavljanja djece i unaprijedi kapacitete roditelja kroz sticanje novih znanja i vještina u oblasti roditeljstva, kao i da pomogne pri adaptaciji djece na hraniteljske porodice i prevenira povratak djeteta u  instituciju. ,,Jedan porodicni saradnik radi optimalno sa 10 do 12 porodica, usluga traje od 8 do 12 mjeseci, u zavisnosti od potreba porodice, a realizuje se u prosjeku po jedna posjeta porodici nedjeljno. Od 2016. do sada, u uslugu je bilo uključeno 255 porodica, odnosno 667-oro djece. Važno je napomenuti da je u uslugu bio uključen veliki broj djece iz RE populacije”, navode.

Iz poslaničkog kluba Crno na bijelo napominju još da je, prema rezultatima, 98 odsto djece ostalo u svojim biloškim porodicama. ,,Rezultat je premašio očekivanja, jer se prema indikatorima usluga smatra svrsihodnom i adekvatnom ukoliko bi 80 odsto djece ostalo u biološkim porodicama”.

Usljed prekida u finansiranju u 2021. godini, ovaj servis više nije dostupan u Podgorici i Nikšiću, dok su u Bijelom Polju, Herceg Novom, Kotoru, Tivtu, Budvi i Cetinju porodični saradnici angažovani sa polovinom radnog vremana, čime je više od 60 porodica, na mjesečnom nivou, sa najmanje oko 150  djece, ostalo bez ovog vida podrške.

Usluge koje pružaju dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju, kako još navode iz poslaničkog kluba Crno na bijelo, imaju za cilj da doprinosu boljem kvalitetu života djece i mladih sa smetnjama u razvoju i podstiču njihov razvoj. ,,Od osnivanja ovih institucija, prethodno Ministarstvo rada i socijalnog staranja djelimično je učestvovalo u pokrivanju troškova smještaja korisnika, a lokalne samouprave finansirale su zarade zaposlenih i ostale troškove. Potom je nadležno Ministarstvo obavijestilo opštine da više neće finansirati smještaj korisnika u dnevnim centrima, jer lokalne samouprave treba da odrede uslove, cijenu usluge i kriterijume za participaciju korisnika, roditelja i srodnika u pokrivanju troškova smještaja. Takva odluka predstavlja rizik da dnevni centri za djecu sa smetnjama u razvoju i njihovi korisnici budu lišeni smještaja, ishrane i ostalih potreba tokom boravka u dnevnom centru”.

Za potrebe najugroženijih u crnogorskom društvu, nije potrebno izdvojiti ogroman novac, ističu iz koalicije Crno na bijelo. ,,Kako bi se servisirale usluge za jedne od najranjivijih kategorija našeg društva, u Predlogu zakona o budžetu Crne Gore za 2021. godinu kod potrošačke jedinice Ministarstvo finansija i socijalnog staranja, u okviru programa socijalne zaštite, potrebno je izvršiti usklađivanja, i iznos od milion i 60 hiljada eura zamijeniti iznosom od milion i 423 hiljade”, zaključuju iz poslaničkog kluba Crno na bijelo.