CRNO NA BIJELO: PODRŽAĆEMO INICIJATIVE ZA POBOLJŠANJE STATUSA STUDENATA

Poslanici Kluba „Crno bijelo”, Miloš Konatar i Božena Jelušić sastali su se danas sa predstavnicima studenata Univerziteta Crne Gore, Aleksandrom Šipčićem, Andrejem Vukčevićem i Sašom Roćenom.

Studenti su poslanicima predstavili probleme sa kojima se suočavaju, a među prioritetnim ciljevima naglasili potrebu za povećanjem studentskih kredita i stipendija koji su u postojećim okolnostima povećanja životnih troškova nedovoljni za njihove osnovne potrebe.

Takođe, mišljenja su da je potrebno što prije pristupiti izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju i Zakona o stručnom osposobljavanju lica sa stečenim visokim obrazovanjem. Prevashodno su ukazali na potrebu povećanja iznosa naknade za Program stručnog osposobljavanja, jer trenutna nije na zadovoljavajućem nivou – ne odgovara visini minimalne zarade u Crnoj Gori i ne omogućava visokoškolcima dostojanstvene uslove za život. Pored toga, sam program pokazuje značajne manjkavosti u odnosu poslodavaca i korisnika programa što se mora riješiti reformom zakona i programa.

Poslanici su izrazili zadovoljstvo zbog ostvarene komunikacije i izrazili spremnost za saradnju i podršku studentima u cilju poboljšanja njihovog socio-ekonomskog statusa ali i kvaliteta obrazovanja.

Poručili su da će kroz djelovanje u Skupštini Crne Gore i u saradnji sa ostalim kolegama u što skorijem roku pokrenuti pitanje povećanja iznosa stipendija i kredita i dijalog o reformi i evaluaciji rezultata Programa stručnog osposobljavanja lica sa stečenim visokim obrazovanjem kako bi on ostvario puni potencijal na zadovoljstvo svih korisnika.