Crno na bijelo: Obezbjeđivanje dodatnih sredstava za projektnu dokumentaciju i izgradnju prve faze parka na prostoru Kasarne ,,Morača” i dodatna izdvajanja za nauku i prosvjetu

Poslanici Kluba Crno na bijelo, amandmanima na Predlog zakona o budžetu za 2023. godinu tražiće izdvajanje dodatnih sredstava za nauku i prosvjetu, obezbjeđivanje sredstava za dokumentaciju i  izgradnju prve faze parka na prostoru Kasarne “Morača” u Glavnom Gradu ali i sredstva za realizaciju i izgradnju projekata na sjeveru Crne Gore, odnosno Bijelom Polju, Rožajama, Pljevljima i Petnjici.

Takođe, poslanici će tražiti izdvajanje sredstava za projekte u oblasti obrazovanja kao što su Izgradnja amfiteatra sa pratećim sadržajima za Policijsku akademiju Danilovgrad, Dogradnja postojećeg objekta JU OŠ “Vlado Milić” i “Pavle Rovinski”, sredstva za završetak radova za fiskulturne sale  JU OŠ “Lovćenski partizanski odred” i OŠ “Mrkojevići” u Baru, obezbjeđivanje računarske opreme i digitačlizaciju objekata brazovanja, sredstva za projekte centralnog grijanja u JU Obrazovnom centru “Šavnik”, JU OŠ “Kekec” u Baru, JU OŠ “Rifat Burdzović Tršo” u Bijelom Polju.

Amandmanima je prethodno traženo obezbjeđivanje sredstava za lijek “Trikafta” za oboljele od CF, uređaj za magnetnu rezonancu i rekonstrukciju Internog odjeljenja u Bijelom Polju.

Iz kluba napominju da nastavljaju rad na pobolšanju uslova za život svih građana Crne Gore i nadaju se da će nastojanja poddržati nadležna ministarstva i kolege u Skupštini Crne Gore.

Ulaganje u nauku i obrazovanje je višestruka korist i dobit za našu državu, a ulaganje u određene projekte ima za cilj poboljšanje uslova života i rada na sjeveru Crne Gore.