Budvanska URA: Lokalna samouprava ponovo netransparentno posluje

Kako su kazali, već više od mjesec ipo dana ne mogu da dobiju odgovor na pitanja u vezi izgradnje ulice S73 u Bečićima, iako su se, posredstvom Zahtjeva za slobodan pristup informacijama, datiranog na 8. april 2021. godine, obratili svim relevantnim organima i službama. ,,U Zahtjevu smo tražili uvid i pojašnjenja u vezi izgradnje dijela kolske saobraćajnice S73-73 sa pratećom infrastrukturom u Bečićima. Odgovore smo dobili od Sekretarijata za urbanizam i održivi razvoj i Službe za javne nabavke, ali ne i od Sekretarijata za investicije i Službe za naplatu nakande za komunalno opremanje građevinskog zemljišta. Da bismo građanima jasno ukazali na problem, podsjećamo da je izgradnja predmetne saobraćajnice započeta još u toku prošle godine, te da je iste godine i završena, sudeći po trenutnom stanju, iako niti prošle niti za ovu godinu nije bila predviđena Programom investicija i uređenja prostora Opštine Budva”, ističu iz budvanske URE.

Iz tog odbora URE još napominju da je početak izgradnje pomenute ulice, shodno navedenoj tabli o izvođenju radova, planiran za prvi kvartal 2021. godine, kao i da se na građevinskoj tabli Opština Budva vodi kao investitor, iako je u novembru 2020. godine potpisala Ugovor o naknadi za komunalo opremanje građevinskog zemljišta, prema kom nije obavezna da obezbijedi komunalno opremanje lokacije. ,,Komunalno opremanje podrazumijeva, između ostalog, priključak za vodovod, fekalnu i atmosfersku kanalizaciju i javnu rasvjetu, izgradnju puteva i ulica u naselju, i drugo. Kako su u više navrata govorili o transparentnosti lokalne uprave, molimo nadležne da javnosti odgovore na pitanja kojim opštinskim aktom je predviđena izgradnja saobraćajnice S73-73 sa pratećom infrastrukturom u Bečićima, jer je u Programu uređenja prostora opštine Budva i Programu investicija opštine Budva za 2021. godinu nema, kao i na koji način i kojim postupkom je izabran izvođač radova na izgradnji saobraćajnice Sunraf Plus d.o.o. iz Podgorice i podizvođač Rockler Inženjering d.o.o Budva, kada su oba preduzeća, izvođač i podizvođač radova, registrovana pod šifrom djelatnosti “izgradnja stambenih i nestambenih zgrada”, a ne pod šifrom “izgradnja puteva i autoputeva””, zaključuju iz budvanske URE.