Budvanska URA: Bogatstvo zajednice čine sve naše različitosti

 

Kako je kazao, to im je omogućilo bolji kvalitet života, jer se redovnim radom sa nizom stručnih lica poput defektologa, psihologa, logopeda i fizioterapeuta stvorio uslov za razvoj i korišćenje očuvanih potencijala djece i unaprijeđenja vještina važnih za svakodnevni život. ,,Pored toga, donijelo je novi kvalitet života njihovim porodicama i omogućilo radni angažman i slobodno vrijeme”.

 

Međutim, prema riječima Ljumovića, činjenica da je Dnevni centar otvoren ne znači i da je u potpunosti adekvatan za rad sa djecom. ,,Najprije je potrebno obezbijediti upotrebu dvorišnog dijela Dnevnog centra i nabavku adekvatnog mobilijara, jer je boravak na otvorenom važan segment svakodnevnih aktivnosti i od neprocjenjive važnosti za korisnike Dnevnog centra. Potrebno je prilagoditi i unutrašnji prostor za boravak mladih od 27 i više godina koji je sada u sivoj fazi”, navodi Ljumović.

 

Da bi se olakšao život porodicama djece sa smetnjama u razvoju mora se obezbijediti specijalno vozilo za prevoz, kojim bi se omogućio prevoz djece do Dnevnog centra i povratak kući, napominje on. ,,Za jednake uslove za rad, život i kretanje u Budvi, neophodno je prilagoditi saobraćajnu infrastrukturu osobama sa invaliditetom, što znači da svaki pješački prelaz mora biti pristupačan za kolica, svaki prilaz građevinskim objektima ma koje namjene oni bili, kao i prilaz plažama. Zbog elementarne saobraćajne nekulture, a dijelom i neosjetljivosti građana za probleme i ograničenja drugih, pješački prelazi za OSI često su blokirani parkiranim automobilima i u tom dijelu se mora mijenjati politika kontrole i sankcije za ovakve prekršaje”, ističe kandidat za odbornika u Budvi sa liste Crno na bijelo.

 

Ljumović smatra i da je oslobađanje od plaćanja za usluge Dnevnog centra značajna podrška budžetima porodica. ,,Za svega 40 korisnika, koliko je registrovano djece i omladine sa smetnjama u razvoju u Budvi, mogu se naći sredstva u Budžetu opštine kroz unaprijeđenje socijalne politike, čime bi se pružila dodatna podrška socijalnoj zaštiti djece i stimulisala veća društvena integracija. Ipak, brižan odnos i ljubav su najvažniji uslovi za napredak i svakodnevni rad i zbog toga je pored stručnosti osoblja, važan faktor i njihova posvećenost i spremnost da služe, pomažu i brinu o onima skoro potpuno zavisnih od tuđe pomoći”.

 

To je, kako je objasnio, humani ispit koji se svakodnevno polaže. ,,To je i ispit psihičke izdržljivosti i snage da bespovratno pomažete i vjerujete da je napredak moguć, a čuda ostvariva. Za sve te posvećene ljude koji brinu o našoj djeci sa smetnjama u razvoju država i opština moraju da obezbijede zadovoljavajuće uslove za rad i adekvatnu materijalnu nadoknadu. Važno je ne zaboraviti da svi treba da imamo jednaka prava, da budemo tretirani dostojanstveno, da se razvijamo, napredujemo i živimo slobodno i učestvujemo ravnopravno u životu zajednice”, zaključio je Ljumović.