Bošković: Iniciraćemo izgradnju nove školske zgrade u Kanjama

,,U tekućoj školskoj godini u OŠ Mladost Kanje upisano je 86 učenika, računajući i tri područne ustanove. U prethodnom periodu izgrađena je nova školska zgrada u Dobrakovu, dok je u PU Dobrinje izvršeno renoviranje dvije učionice uz pomoć građana i donatora. U PU Mioče renovirana je i prilagođena nastavi jedna učionica. Što se tiče matične škole u Kanjama situacija je znatno lošija. U prethodnom periodu malo je ulagano na poboljšanju uslova za rad”, saopštila je danas kandidatkinja za odbornicu sa liste može Bijelo Polje, može URA Tanja Bošković.

Tanja Bošković

Kako je kazala, školska zgrada, koja je stara oko sto godina, nije odoljela zubu vremena. ,,Na svakom se koraku mogu viđeti slike koje ne priliče vaspitno-obrazovnoj ustanovi. Kada se prilazi školskoj zgradi dočeka vas slika oronule stare zgrade, sa iskopanim i potamnjenim zidovima. Prozori i vrata odaju sliku oronulosti. Krov zgrade prokišnjava, pa su kante česti gosti u učionicama. Često se dešava da tokom grejnog perioda, peći u kojima se koristi ugalj za loženje, zapuše tako da je otežano održavanje redovne nastave. Sve ovo govori u prilog činjenici o dotrajalosti školske zgrade i da je u narednom periodu potrebno učiniti napore da se izgradi nova školska zgrada. Nastavu u školi izvodi 22 nastavnika uz izuzetne napore, postižući zavidne rezultate u vaspitno-obrazovnom procesu, kao i na raznim vidovima takmičenja, kako na opštinskom tako i na državnim taakmičenjima. O tome svjedoče mnogobrojne diplome u holu naše škole. Iniciraćemo izgradnju nove školske zgrade”, zaključila je ona.

Oronula zgrada OŠ Mladost