Barska URA: Vlada prepoznala potrebe Barana, važni projekti u budžetu za 2023.

Predlogom budžeta za 2023. godinu Vlada Crne Gore prepoznala je kapitalne projekte od značaja za građane Bara, kao i za infrastrukturno i funkcionalno unapređenje našeg grada.

U sklopu pripreme za lokalne izbore, lista predvođena GP URA Bar je prepoznala izgradnju dnevnog centra za djecu sa smetnjama u razvoju i izgradnju podzemnog prolaza u Šušanju kao pitanja za koje će se boriti u narednom periodu. Uključivanje ovih projekata u budžet Vlade za 2023. godinu je ogroman uspjeh za sve nas.

Osim tih projekata za 2023. godinu, kapitalnim budžetom predviđena je rekonstrukcija magistralnog puta M-1 Kamenovo – Petrovac – Bar, kao i rekonstrukcija regionalnog puta Bar – Kamenički most – Krute. U našem gradu će takođe početi izgradnja objekta Komande Mornarice sa operativnim centrom u kasarni “Pero Ćetković“.

Uvažavanjem naših zahtjeva i potreba Barana, Vlada Crne Gore je pokazala spremnost i otvorenost ka svim građanima Bara, a GP URA BAR će nastaviti da se bori u lokalnom parlamentu i da, zajedničkim snagama, donosi promjene u Baru.

Opštinski odbor GP URA Bar