Barska URA: Kamenolom u Veljoj Gorani da bude predmet pažnje Agencije za zaštitu životne sredine

Posljednji dokument prostornog plana obalnog područja usvojen 2018. godine za Opštinu Bar potvrđuje i utemeljuje čak 13 prethodno odobrenih koncesija  za detaljna geološka istraživanja i eksplotaciju mineralnih sirovina. Jedna od tih lokacija je i koncesija za kamenolom u Veljoj Gorani koju je Vlada Crne Gore 2018. godine dodijelila jednoj od građevinskih firmi.

Na već održanoj javnoj  raspravi čuo se veliki broj validnih argumenata zašto je ovaj projekat štetan za sugrađane u Veljoj Gorani i za našu prirodu. Ono što je sada već činjenično stanje je da tadašnja Vlada nikad nije održala sjednicu sa dnevnim redom o donošenju ove odluke, niti je takvu odluku Vlada donijela ili kasnije verifikovala na način propisan Uredbom o Vladi CG, a svemu tome je prethodilo sedam “javnih” rasprava održane u Opštini Bar, o čijem mjestu i datumu niko nije obavješten. Ono što je krajnja činjenica je da je koncesija za kamenolom u Veljoj Gorani jedna je od mnogih štetnih koncesija usvojenih za vrijeme vladavine Demokratske partije socijalista.

OO Ura Bar pruža podršku građanima ovog naselja u njihovoj borbi jer su posljedice od izgradnje kamenoloma na životnu sredinu i na zdravlje ljudi više nego jasne, posebno kad je lokacija kamenoloma planirana u blizini naseljenog mjesta. Apelujemo na Agenciju za zaštitu životne sredine da razmotri sve primjedbe, prigovore i zahtjeve učesnika javne tribine na elaborat o uticaju kamenoloma na životnu sredinu, kao i da se ispitaju i iskontrolišu već postojeće lokacije kamenoloma u narednom periodu, kako naša opština više ne bi bila grad kamenoloma i kako bi u konačnici postao ono što zaslužuje da bude – grad kulturnih i turističkih dešavanja, diverzifikovanih privrednih i agroturističkih aktivnosti.

OO Ura Bar kao ogranak zelene partije poručuje da je krajnje vrijeme da probudimo svijest o istinski zelenoj i ekološkoj Crnoj Gori i da moramo stati na put devastaciji naše životne sredine i  prirodnih  resursa zarad profita pojedinaca. Vrijeme je da stanemo u odbranu javnog interesa i prirodnih resursa kako bi sačuvali od devastacije već dovoljno devastirano područje naše opštine, kako bi na kraju nešto ostalo i za generacije koje dolaze.

Opštinski odbor URA Bar