Barska URA: JP “Morsko dobro” da stane na put uzurpaciji prostora Črvanj u blizini Crvene plaže

,,Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore je 2. februara sačinilo službenu zabilješku nakon obilaska terena na lokaciji Črvanj, u blizini Crvene plaže, u kojoj je konstatovano da je na katastarskoj parceli postavljena tabla sa podacima o radovima sanacije tla shodno saglasnosti JPMD. Međutim, kontrolori Morskog dobra su istom prilikom konstatovali da se radovi odvijaju ‘van obuhvata parcele za koje su data odobrenja i saglasnost za sanaciju, te da se ne poklapaju brojevi parcela iz saglasnosti Javnog preduzeća i Rješenja Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma’“, saopšteno je iz barskog odbora Građanskog pokreta URA.

Kako su kazali, interesantno je sagledati iz današnje perspektive podatak da je još u martu 2015. godine Opština Bar sačinila informaciju o radovima istočno od sadašnje lokacije. Iz barskog odbora URE podsjetili su i šta stoji u toj informaciji: “Evidentno je da se na terenu radi objekat čija primarna svrha nije stabilizacija terena, već izgradnja dvije etaže. Prvu čini prostorija zatvorena sa tri strane površine oko 80 m2, a drugu krovna terasa površine oko 140 m2. Umjesto formiranja tri ozelenjena platoa, formirana su dva armiranobetonska platoa. Umjesto četiri potporna zida vidne visine 2 metra, izvedeni su dva zida visoka dva i tri i prostorija visine oko 2,80 metara. Zelene površine koje prema projektu i odobrenju čine 86 odsto lokacije, odnosno 245 od ukupno 288 m2, na licu mjesta su kompletno izbetonirane”, piše u tom dokumentu.

Očigledno je, navode iz barskog odbora URE, da ni tada, a ni sada nije u pitanju sanacija tla, već surovo betoniranje posljednjih slobodnih djelova barske obale. ,,Očekujemo da će Javno preduzeće za upravljanje Morskim dobrom Crne Gore zajedno sa nadležnim inspekcijama stati na kraj očiglednoj uzurpaciji prostora na ovoj lokaciji, jer kao što je Albert Ajnštajn jednom prilikom izjavio: ‘Priroda nam se pokazuje poput lavljeg repa, ali ja ne sumnjam da je tu i lav premda nam se on, zbog svoje veličine, ne može cio odjednom pokazati. Mi ga možemo vidjeti samo iz perspektive buve koja sjedi na njemu’”, zaključuju.