Barska URA: Budžet Opštine za 2022. godinu dominantno potrošački bez većih sredstava za razvoj grada

Budžet Opštine Bar za 2022. godinu koji je usvojen na prošloj sjednici Skupštine opštine Bar je dominanntno potošački bez namjere da se uradi išta značajnije što bi značilo razvoj opštine, saopštili su danas iz barskog odbora Građanskog pokreta URA.

„Ubjedljivo najveći prihod Budžeta je od poreza na nepokretnosti i pored činjenice da veliki broj objekata nije evidentiran ili je evidentiran u površini značajno manjoj od stvarne. Nepoznat je i naplatni zadatak i za ovo što je evidentirano. URA uporno insistira već nekoliko godina da se izvrši popis i premjer objekata u skladu sa zakonom. Šteta po Budžet iznosi više miliona eura godišnje, a isto tako i po finansije d.o.o. ‘Komunalne djelatnosti’“, navode u saopštenju iz barskog odbora URA.

Ukazuju da su insistirali da se ukine obaveza plaćanja administrativnih taksi.

„Prihod je neznatan svega 60 000 eura, a više desetina hiljada građana godišnje po vrućini ili po hladnoći na otvorenom prostoru u redovima čeka da plati nešto što po zakonu ne treba da plaća, da bi dostavio potvrdu o nečemu što već treba da postoji u računaru resornog činovnika“, ukazuju iz barske URE.

Naglašavaju da se od novih objekata planira azil za pse, za koji se sredstva u Budžetu rezervišu već 7-8 godina unazad, kao i Gradska kuća u Starom Baru, za koju graditelj ne zna čemu će da služi.

„Nešto bolja ali ne i zadovoljavajuća situacija u slučaju gdje je investitor država (Granični prelaz Virpazar, Sportska hala Mrkojevići, uređenje obale u Sutomoru, Specijalni dnevni centar za djecu), ali su i te investicije uglavnom u fazi projektovanja, a nema rokova kada će biti završeni. Dječji vrtić se neće graditi ni 2022. godine jer je planirano svega 20 hiljada eura“, navode oni.

„Posebno zabrinjava da se za vodosnabdijevanje predvidjelo svega 100 hiljada eura, što je neozbiljno za bilo kakav ozbiljniji posao. Nijesu planirana ni sredstva za investiciono održavanje vodovodne mreže i ako je gubitak vode preko 60%. Napominjemo da i u primorskom dijelu opštine Bar skoro polovina objekata nema priključak na vodu, a 2/3 nema kanalizaciju“, dodaju oni u saopštenju.

Dodaju i da je činjenica da je osnovna infrastruktura u Baru u veoma lošem stanju, nedovoljna ili je nema.

„U takvoj situaciji bez ikakvih dokaza utvrđuje se da su prosječni troškovi uređenja prostora u 2022. godini svega 70eur/m2 objekta. Uz napomenu da će najskuplji objekti biti oslobođeni plaćanja komunalija. Opština Bar mora u najkraćem roku uraditi i usvojiti Dugoročni program uređenja prostora, kojim će se utvrditi prioritetni objekti infrastrukture, cijena koštanja, izvori sredstava i rokovi izgradnje“, zaključuju oni u saopštenju.