Amandmani URE: Sve vjerske zajednice moraju poštovati crnogorske zakone i pravni poredak

Iz URE navode da je cilj ovih amadmana preciziranje pojedinih članova Zakona i poboljšanje zakonskog teksta.

Poslanici kluba Crno na bijelo predložili su da se u članu 19 poslije stava 1 dodaje i stav 2 koji glasi:

“Vjerska zajednica, odnosno dio vjerske zajednice čiji je vjerski centar u inostranstvu, koja nije upisana u Jedinstvenu evidenciju dužan je da djeluje u okviru jedinstvenog pravnog poretka Crne Gore”.

Iz URE navode da se ovim amadmanom obezbjeđuje da sve vjerske zajednice poštuju crnogorske zakone, suverenitet i teritorijalni integritet, ali i djeluju u okviru jedinstvenog pravnog poretka Crne Gore.

Drugi amadman koji je predložio klub Crno na bijelo odnosi se na član 36 koji se mijenja i glasi: „Kontrolu zakonitosti namjenskog trošenja sredstava vjerske zajednice iz državnog budžeta i budžeta lokalne samouprave vrše nadležni organi, u skladu sa zakonom.“

Cilj ovog amadmana navode iz URE jeste da se uvede princip transparentnog trošenja i kontrole sredstava koje se iz budžeta namjenski daju vjerskim zajednicama. Prijedlogom Vlade ovaj član bio je izbrisan, ali se na zahtjev URE on izmijenjen i preciziran vraća u konačnu verziju teksta.

„U razgovorima koje smo imali sa predstavnicima predlagača dobili smo informaciju da su im naši prijedlozi prihvatljivi. To znači da će isti postati sastavni dio konačnog teksta koji će ići na plenum“ – navode u URI.

„Ovaj zakon ima spornost u dijelu provjere ustavnosti. Bez obzira što za godinu dana niko nije tražio provjeru ustavnosti ovog zakona poslanici URE će nakon izglasavanja pokrenuti postupak ocjene ustavnosti i u skladu sa tim, ako bude potrebno, inicirati nove izmjene i dopune“ –  napominju u URI.
Iz URE su podsjetili da se Izmjenama i dopunama Zakona o slobodi vjeroispovjesti sve vjerske zajednice stavljaju u isti položaj, brišu diskriminatorski članovi i primjenjuje pravna tekovina Evropske unije.