Amandmani poslanice Zoronjić kojima se traži izgradnja fiskulturne sale u Nedakusima, nastavak izgradnje Ski centra „Cmiljača“ i valorizacija Đalovića pećine dobili podršku skupštinskog odbora

Zoronjić je kazala da se nada da će se Vlada odnijeti odgovorno i da će opredijeliti na kraju potrebna sredstva za ova dva projekta.

„U pitanju su izgradnja fiskulturne sale u OŠ „Nedakusi“ jer je nezamislivo da djeca u toj školi u 2021. godini nemaju fiskulturnu salu. To je jedina škola u Bijelom Polju koja nema taj vid infrastrukture“, kazala je ona.

Što se tiče započetih infrastrukturnih projekata u Bijelom Polju i obezbjeđivanje nedostajućih sredstava za njih, Zoronjić je ukazala da bi to bio dodatan podstrek za razvoj ne samo Bijelog Polja već i cijelog sjevera.

„Za nasatavak dinamike izgradnje Ski centra „Cmiljača“ Vlada je izdvojila 68 000 EUR, a amandmanom sam zatražila da taj iznos bude 1 950 000 EUR kako bi se projekat nastavio u punom kapacitetu. Valorizacija Đalovića pećine je takođe važan projekat koji znači razvoj i valorizaciju izuzetnog prirodnog bisera u turističke svrhe. Predlogom Budžeta predviđeno je 2 500 000 EUR a ja sam amndmanom zatražila još 2 000 000 EUR. Zadovoljstvo je što su kolege sa odbora prihvatile ove moje amandmane“, istakla je Zoronjić.