Adžić: Spajićeva Vlada da poštuje Kolektivni ugovor i poveća plate zaposlenima u MUP-u, u suprotnom šteta može biti preko 5 miliona eura

“Dana 21.04.2023. godine na moje veliko zadovoljstvo nakon 30 godina potpisan je Kolektivni ugovor za policijske službenike i zaposlene u MUP-u. Ugovor sadrži imperativnu normu da se zaposlenim koeficijenti složenosti poslova dodatno uvećavaju za 10% počev od 01. januara 2024. godine kroz izmjenu Uredbe o grupama poslova i koeficijentima za zarade, što znači da se zarada, a sa tim i dodaci na zaradu, u 2024. godini uvećavaju 10%”, podsjetio je ministar unutrašnjih poslova u 43. Vladi Filip Adžić.

On je saopštio da prema do sad dostupnim informacijama sredstva za isplatu ovog uvećanja nijesu predviđena Predlogom budžeta za 2024. godinu i upozorio novu Vladu i premijera Spajića da bi kršenjem ovog Ugovora omogućili svim zaposlenima da već 01. februara 2024. godine pokrenu tužbe protiv MUP-a, čime bi uz uvećanje koje ih sleduje država morala da plati i troškove sudskih postupaka što bi građane koštalo dodatnih preko 5 miliona eura samo za jedan mjesec.

“Građanski pokret URA će ukoliko Vlada ne ispoštuje svoju zakonsku obavezu pripremiti amandman na Predlog budžeta za 2024. godinu kojim će biti omogućeno poštovanje Kolektivnog ugovora tj. povećanje zarada zaposlenima u MUP-u i Upravi policije od 10%”, poručio je Adžić.