Adžić i Milošević u Zagrebu o modelima suzbijanja i prevencije terorizma, ekstremizma i radikalizma

U otvorenoj i konstruktivnoj razmjeni prezentovan je hrvatski model suzbijanja i prevencije terorizma, odnosno, praćenja bezbjednosnih događaja povezanih s terorizmom, ekstremizmom i radikalizacijom, kao i preduzimanja mjera usmjerenih na sprečavanje bezbjednosnih izazova od strane lica, događaja i pojava koje se dovode u vezu s terorizmom, ekstremizmom i radikalizacijom.

Po završetku stručnog dijela razmjene, održan je i kraći bilateralni susret glavnog direktora hrvatske policije Nikole Miline i državnog sekretara Rada Miloševića, dok je u popodnevnom dijelu posjete crnogorska delegacija imala priliku da posjeti antiterorističku jedinicu „Lučko“.