Dritan Abazović je rođen 25. decembra 1985. godine u Ulcinju. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Ulcinju. Diplomirao je na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu, gdje je četvorogodišnje studije završio za rekordne dvije i po godine. Kao student generacije je dobitnik „Zlatne značke“ i „Zlatne povelje“ tog univerziteta.
Magistrirao je na Fakultetu političkih nauka (FPN) u Podgorici, a trenutno je doktorand na smjeru političke teorije. Usavršavao se u inostranstvu, između ostalog, na Univerzitetu u Oslu, Americi, Austriji i Luksemburgu.
Trenutno je doktorand političkih nauka, a bio je najmlađi i najaktivniji poslanik 25. saziva Skupštine Crne Gore.
Autor je knjige „Kosmopolitska kultura i globalna pravda“, kao i desetak naučnih radova u regionalnim i međunarodnim časopisima. Teme koje izučava vezane su za političku filozofiju, globalizaciju i etiku.
Od srednjoškolskih dana je aktivan u društveno-političkom životu. Osnivač je Omladinske grupe Helsinškog komiteta za ljudska prava, čiji je fokus djelovanja bilo pomirenje mladih u post-konfliktnim zonama bivše Jugoslavije.
Kao stipendista norveške organizacije „Frid Ord“, bio je učesnik „Peace research“ kao i „Professional development“ programa, a kao gostujući predavač, izlagao je na Bilgi Univerzitetu u Istambulu i MSU-Iligan Institutu za tehnologiju.
Bio je aktivan u nevladinom sektoru, kao aktivista NVO „Mogul“ i „Novi Horizonti“. Prije ulaska u parlament, obavljao je funkciju pomoćnika direktora, a kasnije direktora TV „Teuta“ u Ulcinju.
Pisac je nekoliko stotina kolumni, objavljivanih u Vijestima, Al jazeeri i PCNEN-u.