Forum mladih

Ljiljana Jokić, predsjednica

Rođena u Mojkovcu, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Školovanje je nastavila na Pravnom fakultetu, gdje je diplomirala sa ocjenom A. Trenutno je magistrand na Pravnom fakultetu UCG.

Stefan Vukmanović, potpredsjednik

Rođen u Podgorici, gdje je završio osnovnu i srednju školu. U srednjoj školi je bio nosilac Luče A i đak generacije. Trenutno je treća godina studija na Elektrotehničkom fakultetu.