URA: Spajićeva Vlada protiv Fonda STAN ZA SVE i da građani za 900€ po metru kvadratnom kupuju stan

Spajićeva Vlada je donijela mišljenje kojim se zaključuje da je protiv usvajanja Predlog zakona o Fondu STAN ZA SVE koji je poslanički klub Građanskog pokreta URA predao u skupštinsku proceduru kako bi njegovim usvajanjem građanke i građani koji nemaju svoj stan mogli da riješe svoje stambeno pitanje po duplo povoljnijim cijenama od tržišnih, odnosno, od 900 eura po metru kvadratnom.

Ovim se još jednom pokazuje da Spajićeva Vlada ne mari mnogo za 40 hiljada porodica u Crnoj Gori koje nemaju svoj krov nad glavom, od čega njih 30 hiljada su podstanari. Alarmantnost ovog problema morala je podstaći i Spajića i njegovu Vladu da zanemare sujete i političke kalkulacije i daju svoj doprinos njegovom rješavanju stavljajući interes građanki i građana na prvo mjesto. Iako smo ranije čuli od ministra Janka Odovića da zagovara ideju koju je predložila URA, sada zbog usko partijskih interesa Spajićeva Vlada se protivi ovoj ideji.

Bez obzira na ovakav stav Spajićeve Valde, koji nas ne iznenađuje, očekujemo da će se poslanice i poslanici u Skupštini Crne Gore voditi isključivo interesima građanki i građana i glasati za usvajanje Zakona o osnivanju Fonda STAN ZA SVE.

Građanski pokret URA trenutno realizuje javne rasprave nakon kojih će na osnovu predloga zainteresovanih građanki i građana i stručne javnosti predložiti amandmane na prvobitni Predlog zakona o Fondu STAN ZA SVE.