URA traži dopunu dnevnog reda Skupštine za povećanje srazmjernih penzija i dječijih dodataka

Poslanički klub Građanskog pokreta URA traži dopunu dnevnog reda V sjednice proljećnjeg zasijedanja Skupštine Crne Gore sa predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIO i Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Predloženim izmjenama i dopunama Zakona o PIO, URA je predložila povećanje minimalne penzije na 450€ za korisnike srazmjernih penzija, nakon što Spajićeva Vlada nije ispoštovala Zaključak koji je Skupština Crne Gore donijela u decembru 2023. godine, po kojem je dat rok Vladi da najkasnije do kraja marta 2024. godine predloži povećanje minimalne penzije i za korisnike srazmjernih penzija.

Iz URE su istakli da ovim predlogom ispravljaju nepravdu koju je Spajićeva Vlada napravila prema preko 10 hiljada korisnika srazmjernih penzija u Crnoj Gori, od kojih većina njih prima penzije u iznosima od 50 do 150 eura zbog čega se nalaze među najugroženijim kategorijama našeg stanovništva.

Izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti URA je predložila povećanje dječijih dodataka za 50 odsto. To podrazumijeva da se sa 30 eura osnovni dječiji dodatak poveća na 45 eura, za djecu korisnike materijalnog obezbjeđenja sa 44 na 66 eura i za djecu koja su korisnici lične invalidnine i djecu bez roditeljskog staranja sa 60 na 90 eura.

Iz URE su poručili da je povećanje dječijih dodataka vrlo nužna i potrebna mjera, imajući u vidu kontinuirani rast cijena u Crnoj Gori u posljednje 3 godine i da je to upravo glavni razlog zašto traže povećanje dječijih dodatka.

Oba predloga izmjena i dopuna zakona stupila bi na snagu od 1. januara 2025. godine čime se ne može narušiti finansijska stabilnost Crne Gore i ono što su planovi za 2024. godinu propisani budžetom, pa samim tim to ne može biti izgovor određenim partijama u Skupštini Crne Gore da odbiju usvajanje predloženih zakona.

Iz URE su saopštili da očekuju podršku za usvajanje ovih izmjena zakona od svih poslanika i poslanica u Skupštini Crne Gore. Jer kako kažu za djecu, a samim tim i za budućnost naše države mora imati novca, kao i za ispravljanje nepravde prema korisnicima srazmjernih penzija.