Konatar: URA predlaže izmjene Poslovnika Skupštine kojima će biti obavezno održavanje kontrolnih saslušanja na predlog opozicije

“URA će predložiti izmjene Poslovnika kojima će se jasno definisati obaveza Skupštine za održavanje kontrolnih saslušanja na predlog opozicije”, kazao je šef njihovog poslaničkog kluba Miloš Konatar.

Konatar je istakao da se ovim izmjenama precizno definiše obaveza održavanja kontrolnih saslušanja na zahtjev parlamentarne opozicije, a čime se dodatno afirmiše kontrolna uloga Skupštine Crne Gore.

“Parlamentarna većina je do sada uglavnom odbijala kontrolna saslušanja na predlog opozicije, pravdajući to nepreciznošću samog Poslovnika Skupštine, nerazumijevajući da je veća kontrola rada Vlade i jačanje pozicije Skupštine obaveza svih poslanika i većine i opozicije. Sada ćemo vidjeti je li nepreciznost Poslovnika bila samo izgovor ili se želi pobjeći od kontrolnih saslušanja na predlog opozicije”, zaključio je poslanik Miloš Konatar.