Milena Vuković Sekulović

Milena Vuković Sekulović je jedna od osnivačica Građanskog pokreta URA. Trenutno je šefica odborničkog kluba URE u Skupštini Glavnog grada, a na funkciji je i zamjenice generalnog sekretara Skupštine Crne Gore.

Vuković Sekulović je osnovnu i srednju školu završila u Podgorici, a bila je i student generacije na smjeru Međunarodni odnosi i diplomatija. 

Magistarske studije završila je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore, na smjeru Evropske ekonomske integracije, nakon čega upisuje doktorske studije iz oblasti međunarodnih odnosa, koje trenutno pohađa.

Tokom studija bila je jedna od stipendista Američke privredne komore, u toku koje je stažirala u kompaniji McCan Erickson. Takođe, bila je angažovana kao asistentkinja na Fakultetu za državne i evropske studije na predmetu Međunarodno javno pravo.