Budvanska URA: Kroz program STAN ZA SVE omogućićemo građanima Budve da kupe stan po cijeni od 900 eura po metru kvadratnom

“URA će izraditi i sprovesti na lokalnom nivou program “STAN ZA SVE” koji ima za cilj rješavanje stambenog pitanja za sve građanke i građane Budve koji nemaju svoj stan i to po višestruko povoljnijim uslovima od tržišnih. Stanovi će koštati samo onoliko koliko bude iznosila cijena njihove izgradnje, odnosno, po aktuelnim cijema 900 eura po metru kvadratnom”, saopštili su iz budvanske URE dodajući da će u budućoj lokalnoj vlasti voditi drugačiju socijalnu i obrazovnu politiku.

Iz budvanske URE, koja na lokalnim izborima u Budvi 26. maja nastupa pod sloganom “DRUGAČIJE”, navode da je cilj programa STAN ZA SVE omogućavanje adekvatnog i pristupačnog stanovanja za sve podstanare i one koji nemaju svoj stan. Oni dodaju da će program promovisati participativan i inkluzivan proces pripreme i usvajanja odluke sa jasnim kriterijumima rješavanja

stambenog pitanja za različite kategorije stanovništva.

U kontekstu drugačije socijalne politike iz opštinskog odbora URA Budva ističu da će dolaskom na vlast obezbijediti jednokratnu novčanu pomoć svakom djetetu sa rješenjem Sekretarijata za društvene djelatnosti, bez obzira na status roditelja, u visini od 300 eura, jednom godišnje.

“U cilju unaprijeđenja obrazovne politike kao jedan od prioriteta po dolasku na vlast nakon 26. maja biće nam da Opština Budva u saradnji sa nadležnim državnim organima pokrene izgradnju vrtića i treće osnovne škole i za to obezbijediti adekvatnu opštinsku parcelu i osloboditi investitora obaveze plaćanja komunalnog opremanja”, poručuju iz budvanske URE.

Iz URE naznačavaju da će njihova vlast imati dodatna izdvajanja iz budžeta za rad Doma zdravlja Budva i ambulanti u Petrovcu i Pržnu u cilju unaprijeđenja zdravstvene zaštite.

“Formiraćemo Fond za podsticaj start-up biznisa, sa akcentom na podršku razvoju digitalnih tehnologija, ženskog preduzetništva u svim segmentima proizvodnje, usluga i kreativnih industrija, samozapošljavanja i programa obuke, treninga i sticanja novih vještina, posebno za mlade”, zaključili su iz URE, pozivajući građanke i građane Budve da glasaju broj 7 na izborima 26. maja, jer će to značiti drugačiji razvoj “Kraljice Mediterana”.