Zadovoljna učinjenim za dvije godine, postigli se rezultati uprkos problemima

„Nakon više od dvije godine rada mogu reći da sam zadovoljna rezultatima ostvarenim u Sekretarijatu, prevashodno duplo većim budžetima za kulturu, sport i stipendije i petostrukim za nevladine organizacije. Procentualnim budžetiranjem i utvrđivanjem po 4 % tekućeg budžeta za kulturu i sport i 1 % za nevladin sektor učinjen je veliki iskorak koji je grad Kotor svakako zasluživao“, kazala je Vukasović.
Po njenim riječima, rezultati su ostvareni uprkos problemima.
„ Primjera radi, kako smo se 2017.godine borili za KotorArt trudeći se da ga zaštitimo i nadomjestimo sredstva koja Ministarstvo kulture nije htjelo dati, tako smo, recimo, i unutar vladajuće koalicije u Kotoru imali nesuglasice oko podrške Don Brankovim danima muzike ili oko statusa Fondacije Kotorski festival pozorišta za djecu. Ukoliko govorimo samo o ulaganjima, sa 390.000 eura, koliko je tokom 2016. godine planirano za transfere organizatorima kulturnih programa, Opština je svotu podigla na 650.000 eura. Povećani su ključni budžeti u oblasti kulture. Za programske aktivnosti Kulturnog centra Nikola Đurković opredijeljeno je 120.000 eura, skoro triput više nego 2016. godine kada je izdvojeno 50.000 eura. Za programske aktivnosti OJU Muzeji izdvojeno je 20.000 eura što je skoro 300% više nego 2016. godine kada je svota za programe ove gradske ustanove kulture iznosila 5.500 eura. Uvećani su budžeti za najznačajnije manifestacije u oblasti kulture, najprije Međunarodni festival Kotor Art. Opštinska sredstva opredijeljena za Kotorski festival pozorišta za djecu 2016.godine iznosila su 100.000 eura, a 2017, 2018. i u projekciji 2019.godine čak 140.000 eura. Don Brankovi dani muzike 2016. godine imali su   90.000 eura iz budžeta Opštine Kotor dok je u protekle dvije godine ta svota iznosila od 130 do 140.000 eura. Za Međunarodni festival klapa Perast opredijeljena su znatno veća sredstva nego ranije: 2016.godine – 12.000, posljednjih godina – 20.000 eura“, kazala je bivša sekretarka Jelena Vukasović.
Kao rekapitulaciju urađenog Vukasović pored podrške „KotorArtu“, Smotri mode „Moda i umjetnost“ i tradicionalnim manifestacijama poput „Bokeljske noći“ i Karnevala ističe da je Sekretarijat organizovao nove programe kao što su „Otvoreni kotorski trgovi“, „Bokeljski vremeplov“ i „Kotorski krug“.
„Trgovi i Vremeplov imaju za cilj da, nakon javnog konkursa, priliku pruže domaćem stanovništvu da se istakne i bude dio ljetnje kulturne ponude kojom se, u ovom slučaju, predstavlja i dio identiteta našeg grada. Zašto bi kulturni život našeg grada predstavljali samo učesnici/e raznih festivala i naši gosti? Čast KotorArtu i drugim manifestacijama, ali smatram da su pravo blago naši sugrađani/ke koji djeluju u raznim klapama, pjevačkim i igračkim društvima, ansamblima, orkestrima, pozorišnim trupama, po tom životu je Kotor nadaleko poznat i naša je obaveza da te ljude ohrabrimo i pružimo im priliku da nastupe na kotorskim trgovima i tako predstave naš grad. Kotorski krug je, sa druge strane, program izuzetnog potencijala koji je okupljao kako domaće i regionalne intelektualce/ke tako i ovdašnje ljude kako bi se diskutovalo o temama važnim za društvo i umjetnost“, istakla je Vukasović.
Ona kao važan segment istuče konkurs za individualno umjetničko stvaralaštvo Opštine Kotor, za koji se nada, da će se ustaliti kao prilika za podršku kotorskim umjetnicima/ama.
Ona navodi i infrastrukturna ulaganja: rekonstruisani su i renovirani objekti namijenjeni programima iz kulture (ljetnja pozornica, Gradska galerija, pres sala Kulturnog centra).
Po riječima dojučerašnje sekretarke Jelene Vukasović, pored kulture napredak je postignut i u domenu politike u sportu, potom prema nevladinom sektoru i studentskoj populaciji.
„Uz već istaknuto znatno uvećanje budžeta za sport, od posebne važnosti je bila priprema i donošenje prve opštinske Odluke o visini, kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava za finansiranje sporta čime su se stvorili uslovi za zakonito finansiranje u sferi sporta. Zatim, nevladinom sektoru umjesto 30.000 koliko je izdvajano ranije, opredijeljena su sredstva u iznosu od 1% tekućeg budžeta – posljednjih godina između 160 i 170.000 eura. Taj 1% je odavno postavljeni zahtjev nevladinog sektora u Crnoj Gori i Opština Kotor je jedina koja ga je prihvatila i projektovala u sopstvenom budžetu. Urađena je i usvojena nova Odluka o raspodjeli sredstava nevladinom sektoru, a još jedan pozitivan primjer je i otvaranje Centra NVO u Škaljarima. Kada su u pitanju stipendije, Opština je udvostručila sredstva za ovu namjenu – sa 40 na 80.000 eura koliko je na godišnjem nivou opredjeljivano za kotorske studente/kinje“, istakla je Jelena Vukasović.
Dodala je i da je Lokalnom javnom emiteru Radio Kotor u posljednje dvije godine budžet „pojačan“ sa 130.000 na 170.000 eura.
Podsjetimo, Vukasović je nedavno pozvala Vladu Crne Gore da, uprkos zabrani finansijskih transakcija Opštini Kotor, dozvoli da se novac iz opštinske kase usmjeri renomiranom festivalu „KotorArt” koji je, kako je kazala, kao nacionalni festival obaveza i Opštine i Ministarstva, i grada i države.
Vukasović na kraju zaključuje da je razočarana što kultura nije ostala iznad politike, već je postala žrtva političkih trvenja i trgovine.