Vern sa Radovanićem: Podška Kraljevine Švedske na putu EU integracija Crne Gore neće izostati

Na sastanku sa Vernom Radovanić je istakao da je Crna Gora u toku ali i nakon izbornog procesa održanog krajem avgusta pokazala demokratsku zrelost i ocijenio da je to zaista veliki rezultat. 
“Put sprovođenja neophodnih reformi biće izazovan a vjerujem da pomoć Kraljevine Švedske na tom putu neće izostati. Vjerujem i u unapređenje saradnje između Crne Gore i Kraljevine Švedske. Na putu suštinskih društvenih reformi potrebna je pomoć međunarodnih partnera kako bi ubrzali proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji ”, kazao je Radovanić Vernu. 
On je ukazao i da je pred Crnom Gorom test kohabitacije vlasti, tj. prvi test demokratskih procesa u kojem će, po Radovanićevom uvjerenju, i Skupština Crne Gore igrati veoma važnu ulogu. 
“Smjena vlasti koja se desila predstavlja istorijski događaj. Po prvi put ćemo imati kohabitaciju što će samo po sebi biti veliki izazov. Vjerujem u demokratsku zrelost koju je crnogorsko društvo već pokazalo. Samo uz poštovanje demokratskih principa i punu implementaciju demokratskih standarda možemo ići naprijed, ka razvijenoj, evropskoj i prosperitetnoj državi”, zaključio je generalni sekretar pokreta URA.
Vern je na sastanku Radovaniću istakao da podrška i pomoć Kraljevine Švedske na putu reformi, razvoja i EU integracija Crne Gore neće izostati.