Vađon: Kadri smo da iznesemo promjene za bolju Budvu, nakon 23. oktobra krećemo u realizaciju projekta izgradnje garaže pored gradske pošte

„Odmah nakon pobjede 23. oktobra već u ponedeljak, spremni smo da iniciramo kao prioritetan projekat izgradnju garaže pored gradske pošte. Iako su bivše administracije doprinjele da su građani Budve podjeljenog mišljenja u većini slučajeva, ovaj projekat ima opšti konsenzus građana Budve i od krucijalnog je značaja za funkcionalnost saobraćaja u užem gradskom jezgru“, saopštio je kandidat za odbornika liste budvanske URE „ Može Budva, može Crna Gora“ Aleksandar Vađon.

Vađon je kazao da je na toj lokaciji formirana urbanistička parcela koja je u vlasništvu opštine i planom je predviđena garaža na tom mjestu, te da bi se investicija koju bi opština Budva uložila u taj projekat vratila za veoma kratak vremenski period.

„Ovim bi se riješio veliki problem na koji se građani Budve, ali i turisti godinama unazad žale, a to je da su uslijed nedostatka parking prostora prinuđeni na nepropisno parkiranje svojih automobila koja obično ukloni nepopularni „pauk“ i za to građani moraju platiti kaznu i preko 100,00€“, naveo je Vađom.  

„Ovo je riješenje koje će građanima pomoći da ne gube ni vrijeme ni novac, a opštini da riješi saobraćajnu gužvu i čepove koji se stvaraju zbog nedostatka parking prostora. Mi smo kadri da iznesemo projekte koji će Budvu učiniti prosperitetnom opštinom“, zaključuje Vađon.