URA: Turističke privrednike osloboditi plaćanja naknada Morskom dobru i opštinama

Neophodno je amortizovati posljedice koje imaju turistički uposlenici. Potrebno je turističke privrednike osloboditi plaćanja naknada Morskom dobru i opštinama kao i ukinuti plaćanja zakupnina za sve lokacije koje se nalaze u vlasništvu države. Mnogi od njih pokušavaju da na sve načine smanje minus poslovanja koji im je neminovan. Ovi potezom umnogome bi rasteretili njihove, sada već skromne, budžete. Na ovaj način bi, koliko-toliko, bili u mogućnosti da redovno servisiraju svoje tekuće obaveze i isplaćuju plate zaposlenima.

Turistička privreda trpi velike udarce zbog širenja koronavirusa.

Pandemija koronavirusa sve više uzima maha, naročito u poslednje vrijeme. Granice ostaju zatvorene, a od nedavno je EU skinula Crnu Goru sa liste sigurnih zemalja. Jasno je da će ova turistička sezona biti katastrofalno loša i ispod svih projekcija Vlade. Zbog toga, moramo se skoncentrisati da, čuvajući javno zdravlje, spasimo onoliko koliko možemo u datom trenutku.

Obistinile su se crne projekcije za turističku sezonu.

Nažalost, prilivi iz turizma neće biti ni iole blizu oni projekcijama koje smo imali u kalkulacijama. Zapravo, projekcije su toliko loše da gotovo i ne možemo govoriti o turističkoj sezoni. Budžet će pretrpjeti veliki udarac ali još veći udarac će pretrpjeti građani. Predlog koji smo uputili danas će, u velikoj mjeri, rasteretiti turističke privrednike i omogućiti da, uz kontrolisane gubitke, dočekaju pripreme za narednu turističku sezonu koja će, nadamo se, biti znatno bolje od tekuće.