URA traži plaćanje PDV-a u trenutku naplate a ne izdavanja računa

 Smatramo da država ne treba da bude dodatni uzrok otežanog poslovanja u vrijeme pandemije koronavirusa i da bi u situaciji ugrožene likvidnosti crnogorske privrede, ova mjera umnogome olakšala poslovanje privrednicima.

 Predložene izmjene ne bi značile oslobađanje od obaveze plaćanja PDV-a, ali značile bi rasterećenje, jer se PDV ne bi plaćao avansno tj. unaprijed kao do sada. Sada je svaki privredni subjekt u obavezi da obračuna PDV u trenutku izvršenja usluge, odnosno u trenutku izdavanja računa bez obzira da li je taj račun uspio naplatiti ili ne. Dakle, to je sistem avansnog plaćanja PDV-a po kome se država prva naplati, pa tek onda sam privredni subjekt, odnosno dobavljači, radnici, i tako dalje.

 Predlažemo da se u ovom vremenu kontinuirane krize omogući privrednim subjektima da obaveza plaćanja PDV-a nastane u trenutku naplate računa.

 U praksi bi to značilo da okrenemo raspored plaćanja, prvo bi se naplatio privredni subjekt, tj. dobavljači, radnici, itd. pa onda država, što jeste primjereno trenutnoj situaciji. Na ovaj način ćemo omogućiti privredi da koliko-toliko uhvati vazduha, jer likvidnost predstavlja ozbiljan problem i ne smijemo dozvoliti da država bude dodatni uzrok otežanog poslovanja.

 Ovu inicijativu i predlog izmijena Zakona o PDV-u Građanski pokret URA upućuje javno Vladi Crne Gore, Privrednoj komori Crne Gore, kao krovnoj instituciji naših privrednika, Uniji poslodavaca Crne Gore i reprezentativnim sindikatima kao socijalnim partnerima u okolnostima djelovanja globalne ekonomske krize.

 Sada je vrijeme kada sve naše razlike moramo ostaviti po strani, moramo sačuvati svako radno mjesto i pomoći privredu i poslovne aktivnosti u Crnoj Gori.